.

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านหนองฮาง ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี

 
พฤษภาคม 2558
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 24 พฤษภาคม 2558
 
 

 ปีงบประมาณ 2555 

 

 ปี 2554

 
 
 
 
นักเรียนโรงเรียนบ้านหนองฮางชอบเรียนวิชาใดมากที่สุด ?
วิทยาศาสตร์
คณิตศาสตร์
ภาษาไทย
สังคมศึกษา
พลานามัย
ศิลปศึกษา
การงานอาชีพ
ภาษาต่างประเทศ
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 54.157.222.62
คุณเข้าชมลำดับที่ 234,096
 


 
ครูหนองฮางดอทคอม


กองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา


สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาต


ครูบ้านนอกดอทคอมKruTube Channel

โครงการไทยเข้มแข็ง

วีดีโอเทิดพระเกียรติ

โทรทัศน์เพื่อการศึกษา

ฟังวิทยุเพื่อการศึกษา

เล่นเกมส์คลายเคลียด


เรียนรู้รัฐสภารุ่นจิ๋ว

ตรวจสอบไวรัส

รวมพลังประหยัดพลังงาน

 

  หน้าหลัก    ข่าวประชาสัมพันธ์  
รายละเอียดข่าว
 
  สรุปผลการประกวดแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ ๖๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ เครือข่ายสถานศึกษาที่ ๑๗ ม่วงสามสิบ ๒ สำนักงานเขตพื้นการศึกษาประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๑ วันที่ ๙-๑๐ เดือน พฤศจิกายน ๒๕๕๔  
      
ระดับประถมศึกษา (ช่วงชั้นที่ 2)
กิจกรรม
ชื่อ-สกุล(นักเรียน)
โรงเรียน
ลำดับที่ได้
ชื่อ-สกุล(ครูผู้สอน)
หมายเหตุ
- การใช้เข็มทิศและการคาดคะเน
ด.ช.วุฒิชัย เชื้ออ่อน
ด.ช.นันทวัฒน์ ผลสุข
ด.ช.จักรพันธ์ บุตราช
ด.ช.ยุทธชัย กอกษัตริย์
ด.ช.คาวี สิ่งสิน
ด.ช.นันทิภาคย์ ม่วงมนตรี
บ้านหนองฮาง
1
นายอุดม วุฒิเศลา
นายปรีชา ทองเกลี้ยง
ทอง
- การอ่านออกเสียงและจับใจความ
 
ด.ญ.นภาพรรณ อยู่ดี
บ้านหนองฮาง
1
นางประภาศรี พันธ์ผูก
ทอง
ด.ช.ไชยยา โชคชัย
บ้านไผ่ใหญ่
2
นางอรพิณ อ่อนจงไกร
ทอง
ด.ญ.อทิตยา พวงต้น
บ้านผือ
3
นางลัดดา เทาสาว
ทอง

- โครงงานวิทยาศาสตร์(ประเภททดลอง)

 
 
ด.ญ.แสงนภา บัวลอย
ด.ญ.ประณิตตา ทองพารย์
ด.ช.ณัฐพล นางาม
 
บ้านนาเลิง
1
 
 
 
น.ส.สุกัญญา พันธ์ศิริปัญญา
นายกิ่มชัย นนทสิน
ทอง
- โครงงานสุขศึกษา
ด.ญ.สุรัตนา วงศ์คำพระ
ด.ญ.ตรีรัก บริสุทธิ์
ด.ช.นพรัตน์ ชูแก้ว
บ้านหนองบัวฯ
1

น.ส.ศศิกานต์ สาสงวน
นางวิจิตรา นนทสิน
น.ส.รัชดา เรือกิจ

ทอง
- พูดภาษาอังกฤษ(Impromtu Speel)
ด.ญ.ปาริชาติ จันทร์หาญ
บ้านทุ่งมณี
1
น.ส.แววมณี สำราญสุข
ทอง
ด.ญ.จันทิมา สัมพันธ์
บ้านแสงไผ่
2
น.ส.นงคราญ นาทิพย์
เงิน
- Story telling
ด.ญ.นฤมล ช่วยญาติ
บ้านทุ่งมณี
1
น.ส.แววมณี สำราญสุข
ทอง
ด.ญ.เพ็ญรดี เหลืองงาม
บ้านหนองฮาง
2
นายสุรทัต ตั้งพิทักษ์ไกร
ทอง
- Spelling Bee
ด.ญ.พัชราวรรณ บัวลอย
บ้านทุ่งมณี
1
น.ส.แววมณี สำราญสุข
ทอง
ด.ช.กฤษนนท์ นามเรืองศรี
บ้านหนองบัวฯ
2
นายประกิต ขันธะรี
เงิน
ด.ญ.ประภาศิริ จำปาแก้ว
บ้านหนองฮาง
3
นายสุรทัต ตั้งพิทักษ์ไกร
ทองแดง
- Muti Skill
ด.ญ.ประภาศิริ จำปาแก้ว
บ้านหนองฮาง
1
นายสุรทัต ตั้งพิทักษ์ไกร
ทอง
- ท่องอาขยานทำนองเสนาะ
ด.ช.เทวฤทธิ์ สามารถ
บ้านนาเลิง
1
น.ส.ระวีวรรณ บุญศรี
ทอง
ด.ญ.เก็จมณี สิถินวรรณ์
บ้านทุ่งมณีฯ
2
นายไชยพร ธรรมสัตย์
ทอง
ด.ญ.สุธิดา อ่อนสอน
บ้านไผ่ใหญ่
3
นางอรพิณ อ่อนจงไกร
เงิน
- แปรรูปอาหาร
ด.ญ.อัญชลี นามทอง
ด.ญ.กุลณัฐ สายขุน
ด.ญ.บุณยานุช หลักทอง
บ้านไผ่ใหญ่
1
นางราตรี อุปวานิชพงษ์
นางปราณี ชำนาญเลิง
ทอง
- เพลงคุณธรรม
ด.ช.พีรพัฒน์ วงศ์แสง
ด.ญ.นภัสพร รักษานาม
ด.ญ.ยุธิดา ยานารมย์
ด.ญ.เกวรินทร์ เชื้ออุ่น
บ้านหนองฮาง
1
นางนารีรัตน์ มูลสุวรรณ
นางสุมาลี ทองเกลี้ยง
ทอง
- ขับร้องเพลงไทยสากล และเพลงสากล
ด.ญ.ณัฐพร หาญศึก
บ้านทุ่งมณี
1
นายไชยพร ธรรมสัตย์
ทอง
- เพลงพระราชนิพนธ์(หญิง)
ด.ญ.กัญญาย์ แก้วขาว
บ้านไผ่ใหญ่
1
นางอรพิณ อ่อนจงไกร
ทอง
ด.ญ.นิภาวรรณ ดอกอินทร์
บ้านโนนรังใหญ่
2
นายวิจัย ภารการ
ทอง
- การขับร้องเพลงลูกทุ่ง(ชาย)
ด.ช.สรศักดิ์ ธารารักษ์
บ้านหนองฮาง
1
นายสุรทัต ตั้งพิทักษ์ไกร
ทอง
ด.ช.ธนพงษ์ รัตนโสภา
บ้านหนองคูฯ
2
นายสำอาง มุจรินทร์
ทอง
- การขับร้องเพลงลูกทุ่ง(หญิง)
ด.ญ.นภัสภรณ์ รักษานาม
บ้านหนองฮาง
1
นายสุรทัต ตั้งพิทักษ์ไกร
ทอง
ด.ญ.บานเย็น เกตศักดิ์
บ้านแสงไผ่
2
น.ส.วิไล สายขุน
ทอง
ด.ญ.นิภาวรรณ ดอกอินทร์
บ้านโนนรังใหญ่
3
นายวิจัย ภารการ
ทอง
- โครงงานอาชีพ
ด.ช.เทวฤทธิ์ สามารถ
ดญ.ปภัสรา ไพเราะ
ด.ญ.ไพรินทร์ โพธิ์แก้ว
บ้านนาเลิง
1
น.ส.ระวีวรรณ บุตรศรี
นายเกษม สืบสิงห์
ทอง
- ดนตรีพื้นเมืองอีสาน(เดี่ยวโปงลาง)
ด.ช.ปิยชาติ รัตนะโสภา
บ้านทุ่งมณี
1
นายไชยพร ธรรมสัตย์
ทอง
- ดนตรีพื้นเมืองอีสาน(เดี่ยวแคน)
ด.ช.อดิศักดิ์ วิถีเทพ
บ้านทุ่งมณี
1
นายไชยพร ธรรมสัตย์
ทอง
- ดนตรีพื้นเมืองอีสาน(เดี่ยวโหวด)
ด.ช.ศรายุทธ ศรีสมภพ
บ้านทุ่งมณี
1
นายไชยพร ธรรมสัตย์
ทอง
- ดนตรีพื้นเมืองอีสาน(เดี่ยวพิณ)
ด.ช.กิตติ หลอดเงิน
บ้านไผ่ใหญ่
1
นางอรพิณ อ่อนจงไกร
ทอง
ด.ช.ฐานุกุล ยืนนาน
บ้านหนองบัวฯ
2
นายสุรศักดิ์ ภารการ
ทอง
ด.ช.รัฐวุฒิ ผึ้งทอง
บ้านทุ่งมณี
3
นายไชยพร ธรรมสัตย์
ทอง
- การแสดงทางวิทยาศาสตร์
ด.ช.ธนพงษ์ ธีงาม
ด.ช.ยุทธพงษ์ โพธิอำพล
ด.ช.อนุชิต สุวมาตร
 
 
บ้านหนองคูฯ
 
 
1
 
 
นายประเสริฐ จำปาหอม
นางชุลี มุจรินทร์
 
 
ทอง
- มารยาทไทย
ด.ช.กฤตยศ หกพันนา
ด.ญ.ผกามาศ กันย์รา
บ้านทุ่งมณี
1
นางสุภาพร เสมอภาค
นายไชยพร ธรรมสัตย์
ทอง
- เล่านิทานคุณธรรม
ด.ญ.จันทร์จิรา ประหยัด
บ้านดอนประทาย
1
นางมัลลิกา ไชยพันธ์
ทอง
ด.ญ.ปิยบุตร คุปวานิชพงษ์
บ้านไผ่ใหญ่
2
นายวรทิตย์ ลัทธิรมย์
ทอง
ด.ญ.ดวงใจ สุขจิต
บ้านทุ่งมณี
3
นางพิศสมร ขันธะรี
เงิน
- สวดมนต์แปล
ด.ญ.พัชราวรรณ บัวลอย
ด.ญ.อาทิตยา ศรีวิชัย
ด.ญ.วริศรา รัตนะโสภา
ด.ญ.ธิดารัตน์ เหมวิจิตร
ด.ญ.นลินทิพย์ แสงฉลวย
ด.ญ.ปัญญารัตน์ จันทร์หาญ
ด.ญ.สุนิตา วรรณเสน
ด.ญ.นารินทร์ แก้วกาฬ
ด.ญ.ศิริพร รัตนะโสภา
ด.ญ.สายทอง สูงสุมาลย์
บ้านทุ่งมณี
1
นางพิศสมร ขันธะรี
นางสุวิมล บุญใส
ทอง
- แอโรบิกรวมชายหญิงระดับประถมศึกษา
 
ด.ช.ศุภจิต ทองนนท์
ด.ช.อภิสิทธิ์ ชูทอง
ด.ช.อนัตถ์ เทศธรรม
ด.ญ.จันทร์จิรา ประหยัด
ด.ญ.ประภาวดี ทองเกลี้ยง
ด.ญ.ชนัดดา มุธุวงศ์
ด.ช.ธนาวุฒิ สิงห์ใหญ่
ด.ช.ภานุวัฒน์ ไชยชาติ
ด.ช.ศาสตราวุฒิ ใจซื่อ
ด.ญ.พนิตสุภา ชูบุญ
ด.ญ.ยุภารัตน์ สิงห์ใหญ่
ด.ญ.ญาณิศา นาวงศ์
ด.ญ.สุวิชา จันบัว
ด.ญ.วิภาพร สิงห์ใหญ่
ด.ญ.ไอลดา จิตรักษ์
บ้านดอนประทาย
1
น.ส.สายใจ จันทร์เพชร
น.ส.ระวีวรรณ เหล่าเรือน
ทอง
 
ด.ญ.จีระนัน ชำนาญเลิง
ด.ญ.บุญยานุช หลักทอง
ด.ญ.วิลาวัลย์ วงศ์คำภู
ด.ญ.จิตรยานันท์ กอทอง
ด.ญ.จุฑามณี วุฒิพรม
ด.ญ.ปิยบุตร คูปวานิชพงษ์
ด.ญ.นันทนา ดวงแก้ว
ด.ญ.กรรณิกา เกื้อนาย
ด.ญ.กัญญารัตน์ แก้วขาว
ด.ญ.กุลณัฐ สายขุ่น
ด.ช.ณัฐพงษ์ บุญกระจาย
ด.ญ.น้ำทิพย์ นาควัน
ด.ญ.วิลาศิณี หอมหวล
ด.ญ.เฟื่องฟ้า ราบางกูร
ด.ญ.พิมพ์ชนก คูปวานิชพงษ์
บ้านไผ่ใหญ่
2
นางอรพิณ อ่อนจงไกร
นางบังอร แสงสว่าง
 
- หนังสืออิเลคทรอนิกส์(E-BOOK)
ด.ญ.จิตรา มานะพิมพ์
ด.ญ.กฤติมา อินทร์ขาว
บ้านไผ่ใหญ่
1
 
ทอง
ด.ญ.นภาพรรณ อยู่มี
ด.ญ.ประภาศิริ จำปาแก้ว
บ้านหนองฮาง
2
นางประภาศรี พันผูก
ทอง
- การใช้โปรแกรมนำเสนอ
ด.ช.เมฆี โพลาหา
ด.ญ.ปนัดดา สิ่งสิน
บ้านหนองฮาง
1
นางประภาศรี พันผูก
ทอง
 
บ้านหนองบัว
2
 
ทอง
 
บ้านโนนรัง
3
 
ทองประกาศโดย : โรงเรียนบ้านหนองฮาง
วันที่ประกาศ : 2554-11-14
 
 
นายชัยชนะ ศรีมันตะ
สาส์นจากผู้อำนวยการโรงเรียน
 
 
 
 
 

ฟังวิทยุออนไลน์

ข่าวการเมือง

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ดูทีวีออนไลน์

สถานีข่าว 24 ชั่วโมง

ข่าวกีฬา

ข่าวการศึกษา

ฟังวิทยุออนไลน์

ข่าวการเมือง

หนังสือพิมพ์ไทยรัฐ

ดูทีวีออนไลน์

สถานีข่าว 24 ชั่วโมง

ข่าวกีฬา

ข่าวการศึกษา
 กองวิจัยตลาดแรงงาน

 

 
โรงเรียนบ้านหนองฮาง
ตำบลหนองฮาง อำเภอม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี 34140
Tel : 045 343041  Fax : 045 343041
Email : bannonghang@gmail.com